Παγώνει το ηλεκτρονικό εισιτήριο η Αρχή Προστασίας Δεδομένων

    Η γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είναι  αρνητική για τη χρήση της ηλεκτρονικής κάρτας ATH.ENA Card του ΟΑΣΑ, βάζοντας έτσι φρένο, προσωρινά τουλάχιστον, στη χρήση…

    oasa-ath-ena-card
    Η γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είναι  αρνητική για τη χρήση της ηλεκτρονικής κάρτας ATH.ENA Card του ΟΑΣΑ, βάζοντας έτσι φρένο, προσωρινά τουλάχιστον, στη χρήση της. Το σκεπτικό της γνωμοδότησης που εξέδωσε η αρχή στις 30 Ιανουαρίου 2017 αναφέρει ότι με τη χρήση της ηλεκτρονικής κάρτας ATH.ENA Card ο ΟΑΣΑ αποκτά πρόσβαση σε ένα πολύ μεγάλο όγκο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του κατόχου. Για την έκδοση της κάρτας ATH.ENA Card ο πολίτης θα πρέπει να δώσει στον ΟΑΣΑ πληροφορίες όπως ο ΑΜΚΑ, ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, ημερομηνία γέννησης, αριθμούς τηλεφώνου, fax, email, φωτογραφία του κ.α.. Επιπλέον στην εξωτερική επιφάνεια της κάρτας αναγράφεται το ονοματεπώνυμο, υπάρχει η φωτογραφία και αναγράφεται ο τύπος του δικαιούχου (πλήρες ή μειωμένο εισιτήριο), ενώ υπάρχει είτε η ημερομηνία λήξης του δικαιώματος, είτε η ημερομηνία γέννησης. Ταυτόχρονα καλεί τον ΟΑΣΑ να εξετάσει εναλλακτικές τεχνικές λύσεις οι οποίες θα επιτυγχάνουν τους σκοπούς για τους οποίους θέτει σε λειτουργία το ηλεκτρονικό εισιτήριο, ενώ ταυτόχρονα θα εξασφαλίζουν την προστασία της ιδιωτικότητας των χρηστών. Επειδή τα αρχεία από τη χρήση της κάρτας θα υποβάλλονται σε επεξεργασία και θα αποθηκεύονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΟΑΣΑ, η Αρχή ζητά από τον Οργανισμό πρόσθετες εγγυήσεις για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της υπηρεσίας. Η Αρχή σημειώνει ότι πλέον οι μετακινήσεις κάθε επιβάτη - χρήστη του ηλεκτρονικού εισιτηρίου παύουν να είναι ανώνυμες με αποτέλεσμα να θίγεται υπέρμετρα η ελευθερία κίνησης ή κυκλοφορίας της οποίας αναπόσπαστο μέρος συνιστά το δικαίωμα της ανώνυμης μετακίνησης. Πηγή