Πολιτική Απορρήτου (16/03/2022)

 

1.Εισαγωγή


H ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEBE («Εταιρεία» ή «εμείς»), με την οποία μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω της φόρμας επικοινωνίας που θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο www.plaisio.gr/ContactForms/ContactUs θέλει να σας ενημερώσει για το πώς συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μέσω του blog της Εταιρείας μας και των συνδεδεμένων με αυτό ιστότοπων. Μέσω του blog ο χρήστης θα μπορεί να περιηγείται και να έχει πρόσβαση σε τεχνολογικά νέα, αξιολογήσεις προϊόντων, εικόνες και βίντεο, podcasts, events νέων προϊόντων, να ενημερώνεται για συμμετοχή διαγωνισμούς και διαφημιστικές καμπάνιες κλπ.

 

 

3. Τι και ποιους καλύπτει η παρούσα πολιτική απορρήτου;

 

Η Εταιρεία είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε από και σχετικά με το πρόσωπο σας μέσω της περιήγησής σας στο blog της Εταιρείας. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου ισχύει για όλους τους χρήστες (υποκείμενα των δεδομένων) που επισκέπτονται και περιηγούνται στο blog μας χωρίς να απαιτείται εγγραφή τους.

 

 

4. Τι είδους προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε;

 

Η Εταιρεία μέσω του blog δύναται να συλλέγει προσωπικά δεδομένα μέσω της χρήσης cookies για τη βελτίωση της εμπειρίας πλοήγησης σας στο blog της Εταιρείας μας. Συγκεκριμένα, συλλέγει πληροφορίες όπως δεδομένα πλοήγησης και αλληλεπίδρασης του χρήστη με το blog, ταυτότητα και όνομα χρήστη κλπ. Για περισσότερες πληροφορίες για σχετικά με τους όρους χρήσης cookies μπορείτε να δείτε εδώ.

Ενδέχεται επίσης να συνδεόμαστε με ιστότοπους, συμπεριλαμβανομένων των ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης, τους οποίους διαχειρίζονται μη συνεργαζόμενες εταιρείες, και ενδέχεται να παρέχουν διαφημίσεις ή να προσφέρουν περιεχόμενο, λειτουργικότητα, παιχνίδια, ενημερωτικά δελτία, διαγωνισμούς ή εφαρμογές που αναπτύσσονται και διατηρούνται από μη συνδεδεμένες εταιρείες. Η Εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για τις πρακτικές απορρήτου των μη συνδεδεμένων εταιρειών και μόλις εγκαταλείψετε το blog της Εταιρείας ή κάνετε κλικ σε μια διαφήμιση θα πρέπει να ελέγξετε την ισχύουσα Πολιτική Απορρήτου του άλλου παρόχου.

 

 

5. Σκοπός της επεξεργασίας

 

Σκοπός της συλλογής των προσωπικών σας δεδομένων είναι η καλύτερη παροχή των υπηρεσιών μας προς εσάς και συγκεκριμένα η καλύτερη πλοήγησή σας στο blog της εταιρείας και η αναβάθμιση της ποιότητας περιήγησής σας. Συλλέγουμε δεδομένα τα οποία είναι κατάλληλα και αναγκαία για την εκπλήρωση του σκοπού της επεξεργασίας. Η περαιτέρω επεξεργασία για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον ή για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή στατιστικούς σκοπούς δεν θεωρείται ασύμβατη με τους αρχικούς σκοπούς σύμφωνα με το άρθρο 89 παρ. 1 του ΓΚΠΔ (ΕΕ) 2016/679.

 

 

6. Νομική βάση επεξεργασίας

 

Νομική βάση της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι η συγκατάθεση σας για την εκπλήρωση του σκοπού της επεξεργασίας. Το υποκείμενο το δεδομένων έχει δικαίωμα να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της.

 

 

7. Η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων;

 

Η ασφάλεια των δεδομένων σας αποτελεί προτεραιότητα για εμάς. Για το σκοπό αυτό, η Εταιρεία έχει εφαρμόσει τα κατάλληλα διοικητικά, τεχνικά και φυσικά μέτρα που αποσκοπούν στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από απώλεια, κλοπή και μη εξουσιοδοτημένη χρήση, γνωστοποίηση ή τροποποίηση. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ εδώ.

 

 

8. Ποιος μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα;

 

Για τους σκοπούς της επεξεργασίας που περιγράφονται στην παρούσα η Εταιρεία δύναται να κοινοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα (i) στους παρόχους υπηρεσιών, (ii) στις συνδεδεμένες εταιρείες μας και (iii) στις εθνικές αρχές, εφόσον επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ εδώ.

 

 

9. Μεταφέρονται στο εξωτερικό τα προσωπικά σας δεδομένα;

 

Τα προσωπικά σας δεδομένα μπορεί να μεταφέρονται σε άλλες χώρες είτε εντός είτε εκτός

του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Σε κάθε περίπτωση, φροντίζουμε πάντα ώστε να υπάρχουν κατάλληλες και ενδεδειγμένες εγγυήσεις που να συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

 

 

10. Ποια είναι τα δικαιώματά σας όσον αφορά τα προσωπικά σας δεδομένα;

 

Έχετε, μεταξύ άλλων, δικαίωμα πρόσβασης, συμπλήρωσης, ενημέρωσης, τροποποίησης και διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων. Ειδικότερα, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από την Εταιρεία πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων καθώς και να ζητήσετε πρόσβαση ανά πάσα στιγμή, περαιτέρω, μπορείτε να ζητήσετε τη διόρθωση ανακριβών πληροφοριών και τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων. Επιπλέον, μπορείτε να ανακαλέσετε οποιαδήποτε στιγμή τη συγκατάθεση σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

 

 

11. Ενημερώσεις στην παρούσα πολιτική απορρήτου

 

Η Εταιρεία δύναται να τροποποιήσει ή να ενημερώσει την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και για σκοπούς συμμόρφωσης με την ισχύουσα νομοθεσία. Ανατρέξτε στην Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος στο πάνω μέρος της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου για να δείτε πότε αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά η παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

 

 

12. Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

 

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με την νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα ή αν θεωρείτε ότι τυχόν παραβιάζονται δικαιώματα σας μπορείτε να απευθυνθείτε ή να υποβάλλεται καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, Λεωφ. Κηφισίας 1, Αθήνα 11523, τηλ. 2106475600 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.dpa.gr.

 

 

13. Πώς μπορώ να επικοινωνήσω μαζί σας όσον αφορά την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων;

 

Για οποιοδήποτε απορία, διευκρίνιση ή αίτημα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της εταιρείας μας στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

• Μέσω επιστολής:
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEBE

Υπόψιν: Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO)
Θέση Σκληρή, 19018, Μαγούλα Αττικής
• Μέσω e-mail:
dpo@plaisio.gr