Οι Dell και UNICEF μέσω της πρωτοβουλίας Giga, θέλουν να συνδέσουν κάθε σχολείο στο Διαδίκτυο έως το 2030

  Η Dell συνεργάζεται με τη UNICEF των ΗΠΑ για την υποστήριξη του Giga. Το Giga είναι μία παγκόσμια πρωτοβουλία των UNICEF-ITU για τη σύνδεση κάθε σχολείου στο Διαδίκτυο έως το 2030 και κάθε νέου με…

  dell-unisef
  Η Dell συνεργάζεται με τη UNICEF των ΗΠΑ για την υποστήριξη του Giga. Το Giga είναι μία παγκόσμια πρωτοβουλία των UNICEF-ITU για τη σύνδεση κάθε σχολείου στο Διαδίκτυο έως το 2030 και κάθε νέου με πληροφορίες, ευκαιρίες και επιλογές. Περίπου 1,3 δισεκατομμύρια παιδιά δεν έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο από το σπίτι και μόνο τα μισά περίπου σχολεία στον κόσμο είναι συνδεδεμένα online. Αυτός ο ψηφιακός αποκλεισμός επηρεάζει ιδιαίτερα τα πιο ευάλωτα παιδιά του κόσμου, ιδιαίτερα τα κορίτσια και τα άτομα με αναπηρίες, με αποτέλεσμα οι μαθητές αυτοί να μην έχουν πρόσβαση στις διάφορες διαδικτυακές πηγές πληροφόρησης, την επιλογή για εξ’ αποστάσεως μάθηση και την ευκαιρία να αναπτύξουν ψηφιακές δεξιότητες. Ως εκ τούτου, η UNICEF και η ITU ένωσαν τις δυνάμεις τους για να δημιουργήσουν το Giga, μια πρωτοβουλία για τη σύνδεση κάθε σχολείου στον κόσμο με το Διαδίκτυο και την αντιμετώπιση αυτής της νέας μορφής ανισότητας. Ένα ουσιαστικό μέρος του Giga είναι η χαρτογράφηση της πρόσβασης των σχολείων στο διαδίκτυο. Μία από τις προκλήσεις για τη σύνδεση των σχολείων στο Διαδίκτυο είναι αρχικά ο εντοπισμός των σχολείων που υπάρχουν σε όλο τον κόσμο και ο έλεγχος για το εάν έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Μέχρι σήμερα, το Giga έχει χαρτογραφήσει 1,1 εκατομμύρια σχολεία σε 50 τοποθεσίες μέσω του προγράμματος Project Connect, την πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα που παρέχει σε πραγματικό χρόνο στοιχεία για την πρόσβαση και τις υπάρχουσες ανάγκες για ενημέρωση προς χρηματοδότες, κυβερνήσεις και παρόχους υπηρεσιών Διαδικτύου. Μόλις χαρτογραφηθούν τα σχολεία, το Giga δημιουργεί μοντέλα για καινοτόμες χρηματοδοτήσεις και υποστηρίζει κρατικές συμβάσεις για διαδικτυακή σύνδεση. Από το 2019, το Giga έχει συνδέσει περισσότερα από 5.000 σχολεία στο διαδίκτυο, με αποτέλεσμα την πρόσβαση σε περισσότερους από 2,1 εκατομμύρια μαθητές και καθηγητές. Το πρόγραμμα Giga είναι μια κοινή πρωτοβουλία του Γραφείου Καινοτομίας της UNICEF και του Γραφείου Ανάπτυξης Τηλεπικοινωνιών της ITU. Στόχος του είναι να συνδέσει κάθε σχολείο στον κόσμο με το Διαδίκτυο έως το 2030. Σε συνεργασία με 14 εταιρικούς και μη κερδοσκοπικούς συνεργάτες, το Giga χαρτογραφεί την πρόσβαση στο Διαδίκτυο των σχολείων σε πραγματικό χρόνο, δημιουργεί μοντέλα για καινοτόμες χρηματοδοτήσεις και υποστηρίζει τις κυβερνήσεις που συνάπτουν συμβάσεις για σύνδεση στο Διαδίκτυο. Είναι μέρος του συνασπισμού Partner2Connect της ITU, της πρωτοβουλίας Reimagine Education της UNICEF και των σχεδίων Common Agenda και Roadmap for Digital Cooperation του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Η Dell συνεργάζεται με τη UNICEF USA για την υποστήριξη του Giga Η Dell συνεργάστηκε με τη UNICEF ΗΠΑ τον Οκτώβριο του 2021 για να επιταχύνει το έργο του Giga για τη χαρτογράφηση, τη χρηματοδότηση και τη σύνδεση σχολείων σε όλο τον κόσμο. Ως μέρος της συνεργασίας, η Dell παρέχει οικονομική υποστήριξη, τεχνολογικό εξοπλισμό και τεχνική υποστήριξη για την υποστήριξη του Giga στην αποστολή του.
  «Στόχος μας είναι να εκδημοκρατίσουμε την τεχνολογία σε παγκόσμια κλίμακα, ξεκινώντας με τη δυνατότητα σύνδεσης και πρόσβασης», δήλωσε η Cassandra Garber, VP Environmental, Social and Governance Dell Technologies. «Η συνεργασία μας με τη UNICEF USA και τo Giga είναι μέρος της αποστολής μας που αφορά στην ψηφιακή ένταξη, προκειμένου να παρέχουμε την τεχνολογία, τις δεξιότητες και τα δίκτυα σε εκείνους που τα χρειάζονται περισσότερο, δημιουργώντας ένα μονοπάτι προς την ψηφιακή ισότητα για τις μελλοντικές γενιές».
  Τεχνολογία στην πράξη στο Σουδάν Η Dell προσφέρει πολύτιμη τεχνική βοήθεια στην επιστημονική ομάδα του Giga που επεξεργάζεται τα data συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε υπερυπολογιστές (HPC). Πρόσφατα, η συγκεκριμένη ενέργεια έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ικανότητα του Giga να χαρτογραφήσει άγνωστες ως τώρα τοποθεσίες σχολείων χρησιμοποιώντας αλγόριθμους μηχανικής μάθησης που έχουν εκπαιδευτεί να επεξεργάζονται δορυφορικές εικόνες υψηλής ανάλυσης. Με τη χρήση της τεχνολογίας HPC της Dell σε πρόσφατες χαρτογραφήσεις σχολείων στο Σουδάν ο χρόνος που απαιτείται για τη λήψη, επεξεργασία και εφαρμογή των απαιτούμενων μοντέλων σε δορυφορικές εικόνες μειώθηκε από το ένα έτος στις έξι μόλις εβδομάδες – μείωση σχεδόν κατά εννέα φορές. Το μοντέλο έχει εφαρμοστεί σε 1 εκατομμύριο τμήματα δορυφορικών εικόνων και έχει χρησιμοποιηθεί για την πρόβλεψη της θέσης περισσότερων από 20.000 σχολείων. Μετά την τελική διαδικασία επικύρωσης, το σύνολο αυτό των δεδομένων με τις τοποθεσιών των σχολείων θα αποτελέσει πολύτιμο στοιχείο για τη διαδικτυακή σύνδεση των σχολείων του Σουδάν.
  «Χωρίς να γνωρίζουμε πού βρίσκονται τα σχολεία, δεν μπορούμε να αρχίσουμε τις διαδικασίες σύνδεσης. Η χαρτογράφηση κάθε σχολείου είναι η μεγάλη πρόκληση και η ομάδα του Giga εργάζεται για να την λύσει χρησιμοποιώντας έναν απίστευτο συνδυασμό καινοτόμων μεθόδων για τη χαρτογράφηση σχολείων σε όλο τον κόσμο», δήλωσε η Sophia Farrar, Partnership Lead του Giga. «Η υποστήριξη από την Dell μάς ενισχύει με τεχνολογία παγκόσμιας κλάσης και επιταχύνει την ικανότητά μας να συνεχίσουμε αυτό το σημαντικό έργο».
  Δέσμευση για την ψηφιακή ένταξη Μέσω αυτής της κρίσιμης συνεργασίας, η Dell ενισχύει τη δέσμευσή της να προωθήσει την ψηφιακή ένταξη και να χρησιμοποιήσει την τεχνολογία της, το ανθρώπινο δυναμικό και το μέγεθός της για να αλλάξει προς το καλύτερο τις ζωές 1 δισεκατομμυρίου ανθρώπων έως το 2030. Βασικό κομμάτι της δέσμευσης αυτής για την προώθηση της ψηφιακής ένταξης είναι η διασφάλιση ότι οι άνθρωποι έχουν τη σωστή συσκευή σε συνδυασμό με σταθερή, αξιόπιστη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Ως ηγέτης στον κλάδο, η Dell και το παγκόσμιο δίκτυο της από μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, πελάτες, συνεργάτες και αφοσιωμένα στελέχη, χτίζουν τα θεμέλια για ευρύτερη σύνδεση με την ψηφιακή οικονομία και ένα πιο δίκαιο μέλλον.