Η Ελλάδα υπέγραψε τη διακήρυξη για την πληροφορική υψηλών επιδόσεων

    Η Ελλάδα έγινε η 12η χώρα η οποία υπέγραψε την Ευρωπαϊκή διακήρυξη για την πληροφορική υψηλών επιδόσεων ενώνοντας έτσι δυνάμεις με άλλες Ευρωπαϊκές χώρες για να κατασκευάσουν  την επόμενη γενιά…

    hpc_map_10_nov_with_greece
    Η Ελλάδα έγινε η 12η χώρα η οποία υπέγραψε την Ευρωπαϊκή διακήρυξη για την πληροφορική υψηλών επιδόσεων ενώνοντας έτσι δυνάμεις με άλλες Ευρωπαϊκές χώρες για να κατασκευάσουν  την επόμενη γενιά υπολογιστικών υποδομών. Η διακήρυξη για την πληροφορική υψηλών επιδόσεων (EuroHPC declaration) δρομολογήθηκε και υπογράφηκε στις EuroHPC declarationαπό τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, το Λουξεμβούργο, την Ολλανδία, τη Πορτογαλία και την Ισπανία. Αργότερα υπέγραψαν το Βέλγιο, η Σλοβενία, η Βουλγαρία, η Ελβετία και στις 10 Νοεμβρίου και η Ελλάδα. Η υπογραφή της διακήρυξη δεσμεύει σε συνεργασία με στόχο την καθιέρωση υποδομής παγκόσμιας κλάσης HPC, η οποία θα είναι διαθέσιμη σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
    Με αυτό τον τρόπο θα αναβαθμιστούν οι δυνατότητες που έχουν οι επιστήμονες στην Ευρώπη, αλλά και η ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας, ενώ θα επωφεληθεί μια μεγάλη μερίδα χρηστών, μεταξύ αυτών επιστημονικές κοινότητες, μεγάλες βιομηχανίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και ο δημόσιος τομέας, χωρίς να παίζει ρόλο που ακριβώς βρίσκονται οι υπολογιστές.
    Στόχος είναι να διαθέτει η Ευρώπη υπερ-υπολογιστές exascale εντός της κορυφαίας τριάδας στον πλανήτη έως το 2022-2023. Πηγή