ΕΕΤΤ: Ξεκινάει η δημοπρασία για το φάσμα των δικτύων 5G!

    Το «πράσινο φως» για την εκκίνηση διαγωνιστικής διαδικασίας, σχετικά με τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης για την ανάπτυξη δικτύων 5ης γενιάς (5G) στις ζώνες ραδιοσυχνοτήτων των 700 MHz, 2 GHz, 3400-3800…

    5G_connectivity
    Το «πράσινο φως» για την εκκίνηση διαγωνιστικής διαδικασίας, σχετικά με τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης για την ανάπτυξη δικτύων 5ης γενιάς (5G) στις ζώνες ραδιοσυχνοτήτων των 700 MHz, 2 GHz, 3400-3800 MHz και 26 GHz, δόθηκε από την ΕΕΤΤ (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων), η ολομέλεια της οποίας ενέκρινε τη δημοσίευση του τεύχους προκήρυξης. Η διαδικασία οριστικοποιήθηκε μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης, ενώ είναι πλήρως συμβατή με το ισχύον ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο. Η ακολουθούμενη διαδικασία διασφαλίζει τον ανταγωνισμό στην ελληνική αγορά, καθώς και την πρόσβαση των παρόχων στο φάσμα ραδιοσυχνοτήτων που χρειάζονται, ώστε να επενδύσουν σε δίκτυα και υπηρεσίες κινητών επικοινωνιών. Η διαγωνιστική διαδικασία για όλα τα τμήματα συχνοτήτων θα πραγματοποιηθεί μέσω δημοπρασίας πολλαπλών γύρων με αυξανόμενο τίμημα και χρήση ειδικού λογισμικού που έχει αναπτυχθεί για αυτό το σκοπό από την ΕΕΤΤ. Επισημαίνεται ότι η ανάπτυξη δικτύων 5ης γενιάς αναμένεται να συμβάλει αποφασιστικά στην αναβάθμιση των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών προς τον καταναλωτή και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, καθώς μεταξύ άλλων θα προσφέρει τη δυνατότητα σημαντικά υψηλότερων ταχυτήτων και εξαιρετικά χαμηλότερου χρόνου απόκρισης, επιτρέποντας την ανάπτυξη νέων, καινοτόμων εφαρμογών. Η αξιοποίηση των δικτύων 5ης γενιάς εκτιμάται πως θα αλλάξει ριζικά την καθημερινότητα, επιταχύνοντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό, ενώ παράλληλα θα προσφέρει σημαντικά οφέλη στην οικονομία. Το επόμενο βήμα της διαγωνιστικής διαδικασίας είναι η κατάθεση των αιτήσεων συμμετοχής, που έχει οριστεί για την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 10:00 έως 11:00 π.μ. Το τεύχος προκήρυξης, όπου περιγράφονται λεπτομερώς οι κανόνες διεξαγωγής και τα στάδια της διαδικασίας, είναι διαθέσιμο στο διαδικτυακό τόπο της ΕΕΤΤ (http://www.eett.gr).