Μεταξύ άλλων, η Microsoft ανακοίνωσε και επίσημα ότι αναβαθμίζει το Copilot με το GPT-4 Turbo και το DALL-E 3 της OpenAI, βελτιώνοντας αισθητά τη συνολική λειτουργικότητα της υπηρεσίας.

 

Η ενσωμάτωση GPT-4 Turbo θα επιτρέψει στους χρήστες του Copilot να διαχειριστούν πολύπλοκες εργασίες (π.χ. η τελευταία γενιά επέτρεπε μόλις 50 σελίδες κειμένου ως εισαγωγή δεδομένων, ενώ το GPT-4 Turbo δέχεται έως και 300 σελίδες), ενώ το νεότερο μοντέλο DALL-E 3 δημιουργεί εικόνες υψηλότερης ποιότητας από ποτέ και, το πιο σημαντικό, με μεγαλύτερη προσοχή στην ακρίβεια.

 

OMB Copilot