Υπομονή μέχρι τις 2 Νοεμβρίου που θα παρακολουθήσουμε τη συνέχεια της ιδιαίτερα επιτυχημένης σειράς.