Όπως ανέφεραν οι ερευνητές οι δοκιμές που έχουν πραγματοποιήσει μέχρι στιγμής έχουν ολοκληρωθεί με επιτυχία, ενώ τον Μάρτιο αναμένεται να ξεκινήσουν εντατικές δοκιμές του συστήματος σε πλήρη ισχύ.