Plaisio Blog

main-qimg-336454ee8b1c302faf2501a34de5fc20

Η επέκταση του 5G σε υψηλότερες συχνότητες (mmWaves) θα επιφέρει τη δυνατότητα διευρυμένης χρήσης «έξυπνων» κεραιών, οι οποίες θα κατευθύνουν και εστιάζουν την εκπομπή ακτινοβολίας προς τον παραλήπτη, μετριάζοντας έτσι τις απώλειες ενέργειας.

Avatar

Β. Ορφανίδης

Techie | Cinephile | Avid Gamer | Star Wars Fan | Whovian | Photographer | Coffee Addict | Biker